อัลกุรอานปลอม

โปรดระวังมีอัลกุรอานปลอมเข้ามา


หนังสือ ‘True Furqan’ ชื่ออาหรับว่า อัลฟุรกอนนุลหัก. ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี

พ.ศ.  2542
ข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ True Furqan   Post ไว้ให้อ่านเพื่อการศึกษาครับ

ส่วนด้านล่างนี้เป็นเว็บเขา

www.islam-exposed.org/furqan/contents.html

กุรอานปลอมจากอเมริกา คัมภีร์ปลอมที่อเมริกาทำขึ้นมาพรอ้มประกาศใช้หรือบังคับใช้

กับประเทศใดก็ได้ในประชาชาติอิสลามที่ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐ-อิสราเอล

เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาแล้วกับตุรกี มาลายู อิรัค อัฟกานิสถานและประเทศทั่วโลก
บทคัมภีร์เป็นภาษาอาหรับแต่ความหมายตรงกันข้ามกับอัลกุรอานฉบับจริง
เพื่อที่จะให้มุสลิมทำดีและลดความเป็นศัตรูกับอเมริกาและอิสราเอลและเพือการรวมศาสนากลุ่มเซมิติก

ยิว-คริสตร์-อิสลาม ให้เป็นหนึ่งเดียว

ตอนนี้อเมริกาได้ส่งคัมภีร์แบบใหม่นี้เข้าในประเทศอาหรับแล้ว
กุรอานแบบใหม่จากอเมริกาที่มีชื่อว่า…Forqan Al-haq

กุรอานใหม่นี้ มี 366 หน้า และมี 77บท(ซูเราะห์)
ตอนนี้ได้ส่งเข้าในประเทศกูเวตเป็นประเทศแรกของประเทศอาหรับ

มูสลิมที่ไม่รู้เรื่องศาสนาจะตกเป็นเหยื่อ…ควรระวัง

เขียนโดย ทีมงานโรงเรียนตัรบียะห์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: